Ερευνητική Δράση

Το εργαστήριο έχει έντονη ερευνητική δράση, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο με κύρια αντικείμενα την Ενεργειακή απόδοση κτιρίων και τα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα - smart electric grids.

Σε εθνικό επίπεδο, διεκδικεί ερευνητικά έργα και δημοσιεύει τα αποτελέσματα της έρευνας σε περιοδικά.

Σε διεθνές επίπεδο, διεκδικεί ερευνητικά έργα και δημοσιεύει τα αποτελέσματα σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Διοργανώνει επίσης Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια σε μερικά από τα παραπάνω πεδία όπως το
Διεθνές Συνέδριο στην Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς φορείς σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

ΔΕΗ ΑΕ
ΔΕΔΔΗΕ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πολυτεχνείο Πατρών
Δημοκρίτειο Πολυτεχνείο Θράκης
Εθνικό Μετρολογικό Ινστιτούτο
Πολυτεχνείο Βερολίνου (TU-Berlin) - Γερμανία
Πολυτεχνείο Κωνσταντινούπολης (ITU) - Τουρκία
Δημος Πρεσπών
Δήμος Αμυνταίου
Δήμος Κοζάνης