Έργα σε εξέλιξη

1) Ερευνητικό Πρόγραμμα Horizon2020 ″TILOS″

2) Εταίρος στο έργο Crocodile 2, του προγράμματος Connecting Europe Facility.

Επικεφαλής εταίρος: AustriaTech

Έλληνες εταίροι: Υπουργείο Μεταφορών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΚΕΤΑ/IMET, Εγνατία Οδός ΑΕ

3) “Διμερής Συνεργασία Ελλάδα-Τουρκία”, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Τίτλος Πρότασης: Smart Electrical Energy Management and Buildings Energy Efficiency Technologies,
Ακρωνύμιο: SEEMBEET.

Συνεργαζόμενοι Φορείς:
α) Εργαστήριο Αυτοματισμών Δικτύου Διανομής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κωνσταντινούπολης - Τουρκία (Υπεύθυνος Καθ. κ. Aydogan Ozdemir).
Συνολικός προϋπολογισμός: 78.520,00 Ευρώ

Ιστότοπος του έργου:

http://www.edalab.itu.edu.tr/seembeet/sym/index.html

4) "Πρόγραμμα για την ανάπτυξη της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας - ΠΑΒΕΤ"της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Τίτλος: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της παραγωγής και της αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ με χρήση ευφυών τεχνικών ελέγχου
Ακρωνύμιο: ΑCSFPSP.
Συντονιστής: Τεχνική Εφαρμογή ΟΕ
Προϋπολογισμός: 251.000 Ευρώ