Μικρά Yδροηλεκτρικά

 
Το εργαστήριο στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος που υποστηρίζει οργανώνει εκδρομές σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

 

 

 idro 1

 

 

idro 2