Φωτοβολταϊκά Πάρκα

 Στα πλαίσια του σχετικού μεταπτυχιακού προγράμματος που υποστηρίζει το εργαστήριο οργανώνει εκδρομές σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

 

foto 1

 

foto 2