Βιοαέριο

 

 Επίσκεψη στη μονάδα βιοαερίου ισχύος 120 kW της εταιρείας MATESION πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015, στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογίες ΑΠΕ" του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας σε κτίρια".

 

bioaerio 1

 

bioaerio 2