Εξοικονόμηση ενέργειας

Με τον όρο εξοικονόμηση ενέργειας εννοούμε τη μείωση της ποσότητας ενέργειας που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια μπορούμε να έχουμε πολλαπλά οφέλη - μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Η παραγωγή ενέργειας απαιτεί την αξιοποίηση πολύτιμων φυσικών πόρων, για παράδειγμα άνθρακα, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Ως εκ τούτου, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια μας βοηθά μελλοντικά να διατηρήσουμε αυτούς τους πόρους. Η ενεργειακή απόδοση βρίσκεται στο επίκεντρο της ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2050.

Συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές θεσπίζονται για εξασφάλιση σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας για τους καταναλωτές όσο και τη βιομηχανία. Για παράδειγμα: διανομείς ενέργειας ή εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας πρέπει να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας 1,5% ετησίως, μέσω της εφαρμογής των μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να επιλέξουν άλλα μέσα προκειμένου να εξοικονομήσουν ενέργεια, όπως η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων θέρμανσης, εγκατάσταση διπλών τζαμιών στα παράθυρα ή μονωτικό στις στέγες καθώς και η προτίμηση σε προϊόντα και υπηρεσίες ενεργητικά αποδοτικές.

Κάνοντας παλιά και νέα κτίρια πιο ενεργειακά αποδοτικά βοηθά την ΕΕ να επιτύχει τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της. Το εργαστήριο των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του ΤΕΙΔΜ έχει ήδη μεγάλη συμβολή στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και έχει φέρει επιτυχώς εις πέρας αρκετά έργα. Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών CO2 στην ΕΕ. Ενώ τα νέα κτίρια πρέπει γενικά να καταναλώνουν λιγότερο από τρία με πέντε λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος, μεγαλύτερα κτίρια καταναλώνουν περίπου 25 λίτρα κατά μέσο όρο. Ορισμένα κτίρια απαιτούν ακόμη και μέχρι 60 λίτρα. Επί του παρόντος, περίπου το 35% των κτιρίων της ΕΕ είναι άνω των 50 ετών. Με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, θα μπορούσαμε να μειώσουμε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ κατά 5% έως 6% και μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου 5%.

Επιπρόσθετα, ελάττωση της ενέργειας που καταναλώνεται από τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων και της βιομηχανίας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την κλιμάκωση της χρήσης προηγμένων και υψηλής απόδοσης μονωτικών υλικών κατασκευής κατά την ανακαίνιση των κτιρίων. Εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί επίσης να επιτευχθεί με την παροχή καλύτερης ενημέρωσης και ελέγχου της χρήσης ενέργειας με έξυπνους θερμοστάτες. Μας δίνεται έτσι η δυνατότητα να αλλάξουμε τη θέρμανση από μακριά όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, ή ακόμα και να απενεργοποιήσουμε τη λειτουργία της θέρμανσης όταν δεν υπάρχει κανείς στο κτίριο, ιδίως κτίρια γραφείων. Η ενέργεια μπορεί επίσης να αποθηκευτεί με την αναβάθμιση του εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης, όπως λέβητες τελευταίας τεχνολογίας. Άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, όπως οι λέβητες βιομάζας και ηλιακά συστήματα θέρμανσης μειώνουν τη χρήση των ορυκτών καυσίμων.

Στον τομέα της βιομηχανίας, η αποθήκευση της ενέργειας για θέρμανση και ψύξη μπορεί να γίνει με ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, όπως οι μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν τόσο θερμότητα όσο και ηλεκτρική ενέργειας, καθώς και μέσω λύσεων διαχείρισης ενέργειας.

 

Η φωτογραφία προέρχεται από τον παρακάτω σύνδεσμο.