Στα πλαίσια του μαθήματος "Έξυπνα δίκτυα" του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη.....

Περισσότερα

Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε..... 

Περισσότερα