Συμμετοχή του ΤΕΙΔΜ στην 7η Διαπεριφερειακή εκδήλωση του έργου FINERPOL στο Tartu της Εσθονίας.

Για περισσότερες πληροφοείες σχετικά με την εκδήλωση του έργου επισκεφθείτε τον σύνδεσμο.