Παρουσίαση εργαστηρίου με τη δωρεά της ΑΒΒ

Την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 έγινε η παρουσίαση του πάγκου εργασίας που δημιουργήθηκε από φοιτητές του 4ου εξαμήνου του τμήματος (Φώτο Ερμές, Τζουλιάνο Νακάι, Αχιλλέας Τσιχουρίδης) και το προσωπικό του τμήματος κ Δημητριάδη Δημήτρη και Τσιαμήτρο Δημήτρη, κατόπιν της δωρεάς του ABB Drive ACS400 από την εταιρεία ΑΒΒ Α.Ε., παρουσία του Δ/ντη του γραφείου της εταιρείας στην Κοζάνη κου Μαντζιάρη Δημητρίου.

 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ. (1ο μέρος)

2ο μέρος.

3ο μέρος.

4ο μέρος.

SAM 3092        SAM 3095