Καθαρό περιβάλλον

Το καθαρό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία. Ωστόσο, οι αλληλεπίδραση μεταξύ του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας είναι πολύ περίπλοκη και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Η βιώσιμη οικονομία έχει ανάγκη από σταθερή ενεργειακή βάση, την οποία δεν μπορούν να προσφέρουν τα ορυκτά καύσιμα.

Read more

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με τον όρο εξοικονόμηση ενέργειας εννοούμε τη μείωση της ποσότητας ενέργειας που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια μπορούμε να έχουμε πολλαπλά οφέλη - μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Η παραγωγή ενέργειας απαιτεί την αξιοποίηση πολύτιμων φυσικών πόρων, για παράδειγμα άνθρακα, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Read more

SeemBeet

 

 

 

 

Συνεργαζόμενος φορέας στο έργο με τίτλο:

«Smart Electrical Energy Management and Buildings Energy Efficiency Technologies» με ακρωνύμιο SEEMBEET στα πλαίσια της «Διμερούς Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας 2013-2014», της Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες», της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι: το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και το Εργαστήριο Αυτοματισμών Δικτύου Διανομής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κωνσταντινούπολης – Τουρκία (Υπεύθυνος Καθ. κ. Aydogan Ozdemir).

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 78.520,00 Ευρώ.

 

Ιστότοπος του έργου: http://www.edalab.itu.edu.tr/seembeet/sym/index.html

Ώρα για αλλαγή!!!!

Η ιλιγγειώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι πολιτικές και πολιτειακές μεταβολές και οι διεθνείς ανακατατάξεις οδήγησαν Κράτη, Διεθνείς Οργανισμούς και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις πολιτών, στη λήψη και την πραγματοποίηση αποφάσεων πουσυμβάλλουν καθοριστικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της δραματικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος στρέφοντας την προσοχή τους στην πράσινη ενέργεια.