Καθαρό περιβάλλον

Το καθαρό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία. Ωστόσο, οι αλληλεπίδραση μεταξύ του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας είναι πολύ περίπλοκη και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Η βιώσιμη οικονομία έχει ανάγκη από σταθερή ενεργειακή βάση, την οποία δεν μπορούν να προσφέρουν τα ορυκτά καύσιμα.

Read more

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με τον όρο εξοικονόμηση ενέργειας εννοούμε τη μείωση της ποσότητας ενέργειας που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια μπορούμε να έχουμε πολλαπλά οφέλη - μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Η παραγωγή ενέργειας απαιτεί την αξιοποίηση πολύτιμων φυσικών πόρων, για παράδειγμα άνθρακα, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Read more
 all 1

 

TEI Δυτικής Μακεδονίας - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για τη συμμετοχή εκπροσώπων του σε διεθνή συνάντηση του προγράμματος SUPER: Στήριξη των οικο-καινοτομιών στις διεθνείς αγορές (Supportingeco-innovationstowardsinternationalmarkets).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Τετραμελής Ομάδα Εργασίαςτου ΤΕΙ & της ΕΥΔ ΕΠ του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στις 6&7 Σεπτεμβρίου 2017, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, σετεχνική συνάντηση & επισκέψειςεργασίας με θέμα:“Ανταλλαγή εμπειριών σχετικών με τις δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την προώθηση προϊόντωνπου χαρακτηρίζονται οικο-καινοτόμα και περιβαλλοντικά φιλικά  προς τις διεθνείς αγορές”

Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης η ελληνική πλευρά παρουσίασε στους εταίρους που προέρχονται από 10 Ευρωπαϊκές χώρες την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία σχετικά με την εφαρμογή τηςοικο-καινοτομίας & τις συνθήκες των ΜΜΕ σε σχέση με τις διεθνείς αγορές, καθώς και τις προοπτικές που ανοίγονται μέσω &του προγράμματος SUPER.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, όλοι οι εταίροι ξεναγήθηκαν στο Πανεπιστήμιο & το Επιστημονικό και Τεχνολογικό πάρκο του Vilnius (SunriseValleyScienceandΤechnologyΡark), όπου νέες καινοτόμες επιχειρήσεις φιλοξενούνται για να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

 

        

foto1

To πρόγραμμα SUPER στοχεύει στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) από τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Για το λόγο αυτό οι συμμετέχουσες περιφέρειες εργάζονται με στόχο να αναπτύξουν μοντέλασυνεργατικής επιχειρηματικότητας, όπου θα πρέπει να εστιάζουν σε μέτρα για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και τον τρόπο που αυτές μπορούν να εμπλακούν σε μία Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Εξαγωγική Αγορά (EDEM). Οι περιφέρειες εργάζονται παράλληλα από κοινού με την αλυσίδα υποστήριξης του προγράμματος και σε αλληλεπίδραση με τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ.

Ο στόχος του Προγράμματος είναι: η ανάπτυξη, βελτίωση και υιοθέτηση περιφερειακών πολιτικών που θα στηρίζουν την τόνωση του διεθνούς εμπορίου των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) και των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) των ΜΜΕ, η καλύτερη στήριξη των δομών - μηχανισμών που υποστηρίζουν την σχετική επιχειρηματική δυνατότητα της κάθε  περιφέρειας, η οποία θα οδηγήσει με τη σειρά της στη βελτίωση των συνθηκών στις εξαγωγές των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) και κατά συνέπεια στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σχετιζόμενων ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ, θα αναπτύξει στο επόμενο διάστημαένα Σχέδιο Δράσης για τη Δυτική Μακεδονία που θα μπορεί να προωθήσει δίκτυα ΜΜΕ (όπως  συνεργατικούς σχηματισμούς) και στοχεύει στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδουςπου εφαρμόζουν ήδη Περιβαλλοντικά Βιώσιμες Καινοτομίες ή παράγουν Περιβαλλοντικά Φιλικά Προϊόντα.

Πληροφορίες:

https://www.interregeurope.eu/super/

&από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου κ. Στημονιάρη Δημήτριο 2461068146 / dstimoniaris@yahoo.gr

 

 foto2Ώρα για αλλαγή!!!!

Η ιλιγγειώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι πολιτικές και πολιτειακές μεταβολές και οι διεθνείς ανακατατάξεις οδήγησαν Κράτη, Διεθνείς Οργανισμούς και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις πολιτών, στη λήψη και την πραγματοποίηση αποφάσεων πουσυμβάλλουν καθοριστικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της δραματικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος στρέφοντας την προσοχή τους στην πράσινη ενέργεια.