Καθαρό περιβάλλον

Το καθαρό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία. Ωστόσο, οι αλληλεπίδραση μεταξύ του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας είναι πολύ περίπλοκη και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Η βιώσιμη οικονομία έχει ανάγκη από σταθερή ενεργειακή βάση, την οποία δεν μπορούν να προσφέρουν τα ορυκτά καύσιμα.

Read more

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με τον όρο εξοικονόμηση ενέργειας εννοούμε τη μείωση της ποσότητας ενέργειας που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια μπορούμε να έχουμε πολλαπλά οφέλη - μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Η παραγωγή ενέργειας απαιτεί την αξιοποίηση πολύτιμων φυσικών πόρων, για παράδειγμα άνθρακα, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Read more

finerpol

 

 

Finerpol - Δελτίο Τύπου, Οκτώβριος 2017

 

    ΘΕΜΑ  :  1ο Εργαστήριο Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του προγράμματος Financial Instruments for Energy Renovation Policies με ακρωνύμιο FINERPOL του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe

 

Σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του έργου Interreg Europe «Χρηματοδοτικά εργαλεία για πολιτικές ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων-FINERPOL» προς όφελος των δήμων και των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία της εκ των προτέρων αξιολόγησης του Περιφερειακού Σχεδίου δράσης με τίτλο:

«Έργα τηλεθέρμανσης με την αξιοποίηση βιομάζας και συναφών πηγών, για τη χρήση Τεχνολογιών ΑΠΕ σε Δημόσια Κτίρια μικρών Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας - Η διασύνδεση με το εργαλείο πολιτικής του Άξονα 4 του ΠΕΠ 2014-2020 και η χρήση συμπληρωματικών Χρηματοδοτικών Μέσων για την επέκταση των έργων Τηλεθέρμανσης σε δράσεις μεγαλύτερης κλίμακας».

Σκοπός της διαδικασίας που ξεκίνησε με τη συμμετοχή πολλών φορέων, ειδικών και εταιρειών-επενδυτών στον τομέα της ενέργειας την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι να διερευνηθούν εξ αρχής οι ανάγκες και οι δυνατότητες των δήμων και των κατοίκων και να ανιχνευθούν εμπόδια, αδυναμίες, απειλές, τρόποι αντιμετώπισης και ευκαιρίες κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.  

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από τους δήμους Φλώρινας, Πρεσπών, Κοζάνης, Δεσκάτης, ο Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού, εκπρόσωποι της ΑΝΚΟ ΑΕ, της ΔΕΗ-Ανανεώσιμες, ο Διευθυντής του ΠΕΠΔΜ 2014-2020, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του ΤΕΕ-ΤΔΜ, εκπρόσωποι εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO), εκπρόσωποι του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, και άλλοι. Στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκαν προβληματισμοί επί του σχεδίου και έγινε προσπάθεια να καταγραφούν με τη βοήθεια ερωτηματολογίων και να συγκεραστούν οι ανάγκες των δήμων με τις δυνατότητες του τεχνικού κόσμου.

 

 

foto1

 

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με διεξαγωγή συνεντεύξεων, συμπλήρωση ερωτηματολογίων και γνωμοδοτήσεις από ειδικούς εμπειρογνώμονες, ώστε η έκθεση της εκ των προτέρων αξιολόγησης που θα προκύψει να συνδράμει ουσιαστικά το ΠΕΠΔΜ2014-2020 να διαμορφώσει μια πρόσκληση στην αντίστοιχη δράση του Άξονα 4, όπου θα ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο οι ενδιαφερόμενοι δήμοι και θα προχωρήσουν στη συνέχεια απρόσκοπτα στην υλοποίησή των πιλοτικών έργων τηλεθέρμανσης σε δημόσια κτίρια και αν είναι δυνατόν, με τη χρήση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, στην υλοποίηση μεγαλύτερης κλίμακας έργων τηλεθέρμανσης για ολόκληρους οικισμούς.

 

foto2

 

 

 

foto3

Ώρα για αλλαγή!!!!

Η ιλιγγειώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι πολιτικές και πολιτειακές μεταβολές και οι διεθνείς ανακατατάξεις οδήγησαν Κράτη, Διεθνείς Οργανισμούς και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις πολιτών, στη λήψη και την πραγματοποίηση αποφάσεων πουσυμβάλλουν καθοριστικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της δραματικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος στρέφοντας την προσοχή τους στην πράσινη ενέργεια.